Astrologie

Z historie

obr.Odedávna lidé prožívali doby lepší i horší. Již před mnoha tisíci lety si všimli, že jevy na obloze nějak souvisejí s děním na Zemi. Války, živelní pohromy nebo neúrodu spojovali se zatměním Slunce nebo Měsíce, s objevením se komety, s konjunkcí velkých planet a dalšími jevy. Tak vedle spíše prakticky zaměřené astronomie (určení doby každoročních záplav, zahajování polních prací, ale i využití předpovědi zatmění Slunce pro naplánování termínu rozhodující bitvy) vznikla i astrologie, věda spojující jevy na obloze s jevy na Zemi ("Jak nahoře, tak i dole", stojí psáno na legendární Trismegistově smaragdové desce). První použitelné astrologické systémy vznikly v Mezopotámii přibližně v polovině l. tisíciletí př. n.l. - nejdříve pro potřebyřízení státu, později i pro věštění osudů konkrétních osob – zpočátku jistě jen vysoce postavených. Astrologie se rozvinula ve všech vyspělých civilizacích starověku (Egypt, Babylón, Řecko, území dnešního Turecka) a středověku (Arabové, Peršané). Evropa pak převzala vedoucí úlohu od dob renesance, ale vyspělá astrologie vznikla např. i v Číně a Indii.

Vedle tradiční astrologie (která předpovídá, co se má stát) se stále více prosazuje její psychologizující pojetí. Tedy ne, co mě čeká a co nemine, ale že mi spíš řekne něco o sobě, jakými vlastnostmi jsem obdařen, k čemu mám vlohy a k čemu ne, kde jsou moje silné stránky a v kterých situacích bych si zase měl dávat pozor. Ne co se stane, ale co mi hrozí a co bych měl a mohl svým úsilím odvrátit.

Astrologické disciplíny

Vedle charakteristiky osobnosti jedince zjištěné rozborem jeho nativního horoskopu (tzv. radixu) můžeme také astrologickými metodami předpovídat, jak se mu bude dařit v budoucnosti. Nejde ani tak o to, co se mu který den přihodí dobrého nebo špatného, ale spíš o stanovení období, kdy si má dát na něco větší pozor, nebo naopak kdy nastane doba přející některým jeho zamýšleným činnostem.

Mundánní astrologie dovede totéž předpovídat i pro společenství lidí, např. pro určitý stát, ale třeba i pro podnik, instituci, spolek, politickou stranu. Horární astrologie může dát konkrétní odpověď na konkrétní otázku. Specifickou oblastí je partnerská astrologie, určující míru shody mezi partnery jak pro účely intimního vztahu, tak i v pracovních kolektivech. Lze vypočítat i nejvhodnější datum a čas pro založení podniku, pro obchodní nebo politická jednání (president USA Reagan - viz Quigleyová) atd. Existuje i astrologie meteorologická, zemědělská, lékařská a další.

Působí planety na naše osudy?

Odpověď je pro někoho možná překvapivá: ne. Jejich silové působení na tak velkou dálku je nepatrné. Jde ale o něco jiného. Postavení nebeských těles na obloze v daném místě a okamžiku (např. při narození) pouze charakterizuje tento okamžik. A my pak na základě znalosti astrologických pravidel můžeme pro daného jedince odvodit potřebné informace týkající se jeho osobnosti i třeba tělesného zdraví, hrozících nemocí apod.

Astrologem snadno a rychle

se nestanete. Ani když si nakoupíte horu knih nebo počítač s astrologickým programem. Ale nějak každý začít musí. Vypracovat někomu horoskop narození (radix) je zdánlivě velice snadné. Z data, času a místa narození se v první fázi vypočtou polohy planet a hlavních bodů horoskopu v okamžiku zrození. Tyto údaje se potom zakreslí do předtištěného formuláře (máme-li dobrý astrologický program, tak za nás udělá obojí najednou). A nyní začíná vlastní práce astrologa: vypočtené a nakreslené údaje analyzovat, provést jejich syntézu a zformulovat slovní vyhodnocení horoskopu.

Vezměme si tedy některou učebnici astrologie a postupně v ní vyhledávejme, co znamenají jednotlivé planety ve znameních a domech a co říkají všechny aspekty v konkrétním horoskopu. Jenže zjistíme, že jsme získali pouhou směsici různých (často protikladných) charakteristik, z  nichž některé na danou osobu dobře "pasují", ale některé naprosto ne. Takže nezbývá, než se pustit do trpělivé práce a neustále obtěžovat známé, aby si u nás nechali udělat svůj horoskop a na nich si vypěstovat cit pro astrologickou práci. Dobrý počítačový program sice odpomůže od složitých výpočtů a rýsování, ale tu nejdůležitější činnost - analýzu a syntézu - za nás neudělá.

Poznámky

Literatura

zpět

Konec